Finlands nästmesta språk
Förbindelsen till marken är vad som gör samerna till ett urfolk. Om samer, naturen och klimatförändringar.

Förbindelsen till marken är vad som gör samerna till ett urfolk. Om samer, naturen och klimatförändringar.

April 14, 2022

Har urfolken alltid förstått det som resten av världen  just nu börjar lära sig om hållbarhet? Vad tänker samerna om klimatförändringen, storindustrier och andra hot mot de traditionella samiska näringarna? Hur påverkas renbetet när vädret förändras?

Medverkande: Alfred Backa diskuterar naturen tillsammans med renskötaren och journalisten Aslak Paltto och sameaktivisterna Janne Saijets  och Petra Laiti.

Vi är inte konserverade, vi är inte museiföremål. Om samer och populärkultur.

Vi är inte konserverade, vi är inte museiföremål. Om samer och populärkultur.

April 14, 2022

Hur ser samisk kultur ut idag? Kan jojken användas  som ett rebelliskt uttryck och kan man samifiera populärkultur? Borde alla besöka en urfolksfestival? 

Medverkande: Alfred Backa diskuterar populärkultur tillsammans med festivalchef Sandra Márjá West och sameaktivisten Petra Laiti.

Tvångsförflyttningarna har följder än i denna dag. Om samernas historia.

Tvångsförflyttningarna har följder än i denna dag. Om samernas historia.

April 14, 2022

Var börjar samernas historia? Från vilken tid är de första anteckningarna om Sápmi, och vad står det i dem? Vad har samerna varit med om under sin långa historia? Vad har hänt regionalt, med samerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland? Och vad är grejen med skatteindrivning, krig, tvångsförflyttningar och gränser som öppnas och stängs?

Medverkande: Alfred Backa har pratat med historikern Steinar Pedersen och sameaktivisten Petra Laiti om samisk historia.

Ska vi ha nån framtid så måste vi ha språket i skolan.Om samer och utbildning.

Ska vi ha nån framtid så måste vi ha språket i skolan.Om samer och utbildning.

April 14, 2022

Vad kan vi om samer och vad står det om samer i läroplanen? Vilka möjligheter finns det att få utbildning på samiska och hur ser utbildningen ut i de olika delarna av Sápmi? Och vad borde icke-samer få lära sig i skolan om urfolk överlag?

Medverkande: Alfred Backa diskuterar utbildning tillsammans med universitetslektor Hanna Outakoski och sameaktivisten Petra Laiti.

Det är vi, alltså mer än bara jag. Om samer och identitet.

Det är vi, alltså mer än bara jag. Om samer och identitet.

April 14, 2022

Vad innebär det egentligen att vara same? Definieras man av sitt språk, sin släkt, sin kultur eller sin mark? Hur mycket får  man som icke-same ta till sig av den samiska  kulturen? Vem får  bära folkdräkten, gáktin? Hur  är det att vara same, samtidigt som man är  finländare?

Medverkande: Alfred Backa diskuterar identitet tillsammans med journalisten Maria Saijets, jojkaren Niko Valkeapää, renskötaren och journalisten Aslak Paltto och sameaktivisten Petra Laiti.

När dom talar kan man höra marken bulta av hjärtslag. Om samer och språk.

När dom talar kan man höra marken bulta av hjärtslag. Om samer och språk.

April 14, 2022

Hur känns det att lära sig sitt språk först som vuxen? Kan man återta ett språk som man glömt, eller aldrig fått lära sig? Hur påverkas ett språk av att man förbjuds att prata det? Vilket ansvar läggs på samerna själva för att språken  ska hållas livskraftiga?

Medverkande: Alfred Backa diskuterar språk tillsammans med författaren Elin Anna Labba och sameaktivisten Petra Laiti.

Till sist lärde vi oss alla att tala svenska

Till sist lärde vi oss alla att tala svenska

November 6, 2020

Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. Men hur känns det egentligen att integreras på svenska? Alfred Backa talar med Clemence, Luu, Raine och Julen. Alla med olika bakgrund, men med en sak gemensamt: de pratar svenska. Finns det arbetsplatser på svenska? Studieplatser? Kompisar? Och hurdana fördomar möter de som en minoritet i en minoritet?

Medverkande: Cleménce Habiyakare som studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet, Luu Dieu Thuy som är samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpes stad, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö samt Julen Leandro som studerar till socionom vid Novia i Åbo.

Men varför flyttar de inte tillbaka då?

Men varför flyttar de inte tillbaka då?

October 30, 2020

Varje år förlorar vi en mängd utbildade experter till utlandet, och en del kommer aldrig tillbaka. Kan vi locka tillbaka folk som följt sina drömmar utomlands? Och tjänar vi som finlandssvenskar något på att skeppas ut i världen.

Medverkande: språksociolog Kjell Herberts, diplomingenjör och projektledare för Slussenbron i Stockholm Ida Mann och fotbollsspelare Tim Sparv.

Alla borde ha en språkö

Alla borde ha en språkö

October 22, 2020

Ordet "Språkö" måste vara ett av de mest ensliga men samtidigt hoppingivande vi har i det svenska språket. Ett litet fragment av språk mitt i ett annat språkmassiv. I detta avsnitt besöker vi två av sådana platser, ställen där svenskan hålls igång mot alla odds. Vi får höra hur det andra inhemska mår i Uleåborg samt den inspirerande historien om hur svenskan byggdes upp i Lahtis.
Medverkande: Paula Rossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis.

Tvåspråkiga poliser går inte arbetslösa

Tvåspråkiga poliser går inte arbetslösa

October 16, 2020

Har nöden någon lag? Jo, om du ringer 112 ska du kunna få hjälp vare sig du vill ha den till Mannerheimintie eller Suumjölksveijin. Men hur fungerar det i praktiken? Och vem ska du klaga till om det inte fungerar? Alfred går till botten med nödcentral, polis och annat livsviktigt. Medverkande: överkommissarie Kjell Nylund, sakkunnig på Folktinget Johanna Lindholm och biträdande chef för Vasa nödcentral Vasa Kai Paldanius.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App